Identitas Resmi Kelembagaan

Lambang Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi mempunyai lambang yang digambarkan dalam bentuk dan makna untuk menunjukkan jati dirinya sebagai berikut :

 1. Lentera : putih dan Api : merah 
 2. Bunga Wijaya Kusuma
 3. Palang Hijau
 4. Kujang
 5. Buku

 LOGO

Arti lambang :

 1. Lampu lentera dengan api menyala melambangkan keperawatan yang senantiasa memberikan penerangan dan perhatian (Nursing Care) guna kemanusiaan.
 2. Dua buah kujang melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran.
 3. Bunga wijaya kusuma dan palang hijau melambangkan bahwa keperawatan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan
 4. Buku melambangkan sumber pengetahuan keperawatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 5. Segi lima kokoh melambangkan lembaga yang berkarakter kuat

 Arti warna :

 1. Merah (dasar, api, buku), berarti keberanian untuk melindungi dan membela kebenaran.
 2. Putih (huruf dan lentera ), melambangkan keperawatan yang berlandaskan ketulusan hati demi kemanusiaan.
 3. Kuning emas (Kujang), melambangkan kejayaan dan keluhungan keperawatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
 4. Hijau (palang hijau) melambangkan ketenangan dan ketepatan dalam melakukan tindakan
 5. Hitam (garis segi lima), melambangkan kewibawaan, ketegasan, kekuatan dan kepemimpinan.

 

BENDERA

 

HYMNE STIKEP PPNI JABAR

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipt  : NN

 

 

 

 

 

B = do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___

___

___

 

 

 

____

 

 

 

 

___

___

___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6  6  6  1> 7

 

 

6

4

 

3

4

3  4  3  1  2

 

3

 

 

Sur

-

ya

ber-si-nar di

-

 

per

-

sa

-

Da

 

ko

-

bar-kan semangat ju -

ang

 

 

 

 

 

 

___

___

___

 

 

 

____

 

 

 

 

___

 

__ 3 __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6  6  6  1>  7

 

 

6

6

 

3>    •

2> •

1>  7  7  1>  7

6

 

 

Tuk

 

membe - la nu- sa

 

 

dan

 

bang – sa

 

ge

 

-  ma-kan suara ka -  mi

 

 

 

 

 

 

___

 

___

 

 

__ 3 __

 

 

 

__ 3 __

___

 

___

 

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6    7    6   7

 

 

1>  1>   6   5

5  5  6

7  7   6   6

 

5/   •

3

6

 

 

A

-  lun - kan  sua-ra

 

 

hymne

i

-

Ni

 

jaya STIKEP P

P

N

 

I

Ja -

bar.

 

 

 

 

___

___

___

 

 

 

____

 

 

 

 

___

___

___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6  6  6  1>  7

6

4

 

3

4  •

3  4  3  1  2

 

3

 

 

Ma

-

ri

ki – ta -ber sa

-

tu

 

pa

-

Du

 

men

 

- dar - ma-kan bak-ti

-

mu.

 

 

 

 

 

 

___

___

___

 

 

 

____

 

 

 

 

___

 

__ 3 __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6  6  6  1>  7

 

 

6

6

 

3>    •

2> •

1>  7  7 1>  7

 

6

 

 

Mem - ba-ngun ke-se-ha

-

 

tan

 

bang-sa

 

In

-

do-ne-sia yang ja

-

ya

 

 

 

 

 

 

___

 

___

 

 

__ 3 __

 

 

 

__ 3 __

___

 

___

 

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6    7    6   7

 

 

1>  1>   6   5

5  5  6

7  7   6   6

 

5/   •

3

6

 

 

A

-  lun - kan  sua-ra

 

 

hymne

i

-

Ni

 

jaya STIKEP P

P

N

 

I

Ja -

bar.

 

 

 

 

___

 

___

 

 

__ 3 __

 

 

 

__ 3 __

___

 

___

 

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6    7    6   7

 

 

1>  1>   6   5

5  5  6

7  7   6   6

 

5/   •

3

6

 

 

A

-

lun - kan

sua-ra

 

 

hymne

i

-

Ni

 

jaya STIKEP P

P

N

 

I

Ja -

bar.

 

 

 

 

MARS STIKEP PPNI JABAR

 

4/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipt

:

Iman Ariyana

 

 

 

Cis = do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__==+

__==

 

 

 

 

 

__==

 

 

__==

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0   0   0  0  1  3  •  4

5

1>

 

7    6 •  7

1>  7 •  6   5   •  •  5

 

6

 

6/6    •  •  3

 

 

 

 

 

 

Se-ko - lah

ting - gi

 

il – mu

ke

- pe – ra – wa - tan

P

 

P

 

N

 

I

 

Ja -

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4

4

 

•  •  3

2

1>

 

7    6 •  7

 

 

1>

5

 

6

 

2

 

4/

6

 

1>

 

 

 

wa

 

ba  -

rat.

Tem-pat

ki

-

ta

da-lam

 

 

me

-  nim

-  ba

 

 

Il

-

mu

ke

-

pe -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

__==

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

6

 

5

5

1>

 

7    6 •  7

1>  7(•) 6   5   •  •  5

 

6

 

6/6    5  •  3

 

 

 

ra

-

wa

-

tan.

STIKEP

 

P

P

N

 

 

I

Ja

-

bar

men-ce

-

tak

 

in  -  san ke -

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

__==

 

__==

 

 

 

 

 

 

__==

 

__==

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4

4

 

•  •  3

2   1>•  1>  7   6 •  7

 

 

1>    5

 

6

•  •  3

 

2  •  3  4  •  5   6   7

 

 

 

Pera-wa  -

tan

 

da -

lam

na -

u–ngan or

- ga

-

ni  -

sa

-

si

pro

 

- fe

-

si ke – pe – ra - wa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1>

 

 

3

5/

 

7    6 •  7

 

 

1>

7

 

6

 

6

 

6

 

6    6 •  1>

 

 

 

tan.

 

 

 

 

 

Pen – di

-

dik

gene-ra

-

si

bang

-  sa

 

 

ber -

taq

-

wa

ke-pa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

__==

 

 

 

 

 

 

__==

 

__==

__==

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

6

 

5

6

6  •  6   6  6  •  7

 

 

1>    5

 

3    •  •  3

 

2  • 2  4/ • 4/ 6  6  • 1>

 

 

 

da

 

Tu

-

han.

Cer-das  tang-guh dan pro

-

fe  -

sio

-

nal

men – ja - di  in - san pe-ra-wat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

__==

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

6

 

5

5

1>

 

7    6 •  7

1>  7 •  6   5   •  •  5

 

6

 

6/6    5  •  3

 

 

 

se

-

ja

-

ti.

 

 

Ma

-  ri

 

ki  -  ta  mem- ba-ngun  bangsa

meng-ab

-

di

 

pa  -  da  ke -

 

 

 

 

 

 

 

 

__==

 

 

__==

 

__==

 

 

 

 

 

 

__==

 

__==

__==

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4

4

 

•  •  3

2   1> •  1>  7   6 •  7

1>    5

 

6

•  •  3

 

2  •  3  4  •  5   6   7

 

 

 

se

-

ha -

tan

 

ber - sa - ma

al-ma – ma -ter

 

 

ter  -

cin

-

ta.

STIKEP

 

P  P

N

I

ja-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar.

Official Website
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat
Diselenggarakan oleh Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat